Ana sayfa Piyasa Altın Koza Altın, 2018 Senesi Beklentilerini Açıkladı

Koza Altın, 2018 Senesi Beklentilerini Açıkladı

1072
0
PAYLAŞ

2018 senesi için Koza Altın’ın üretiminin 280.000 ons ile 300.000 ons altın arasında gerçekleşmesi beklenmekte.

Koza Altın’ın (KOZAL) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklama aşağıda yer almaktadır:

Bilindiği üzere Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin (Koza Atın) 26 Ekim 2015 tarinden itibaren Kayyım yönetimi sürecine girmesiyle birlikte özellikle üretim ve mali konularda hukuki gereklilikler nedeniyle bilgilendirmeler yapılamamıştır.

Şirketin 2014, 2015 ve kısmen 2016 yıllarında yaşamış olduğu izin süreçlerindeki gelişmelerin 2017 yılından itibaren tamamen çözülmesiyle birlikte şirket faaliyetlerinde büyük ölçüde normalleşme sağlanmıştır.

2017 yılında şirketin daha önce çeşitli sebeplerle yapımını başlatamadığı önemli yatırımlar olan Ovacık 3. ADT inşaatı, Kaymaz ADT Kapasite Arttırımı inşaatı, Himmetdede Yığın Liçi Kapasite Arttırımı İnşaatı ve Mastra 3. ADT İnşaatlarıyla Ovacık Tesis ve Mastra Tesis revizyon  çalışmaları başlamış olup tesis revizyonları tamamlanmış ve diğer inşaat faaliyetleri de yakın zamanda tamamlanmış olacaktır. Bu yatırımlarla beraber Koza Altın’nın mevcut tesislerinde işletilmekte olan hal-i hazırdaki rezervleri için önemli bir yatırım kalemi kalmamıştır.

Yine 2017 yılında maden sahaları ve arama projelerinde gerekli olan izinler alınarak mevcut kaynak ve rezervlerin arttrılması için gerekli sondaj çalışmaları tekrar başlamış olup ayrıca potansiyel Koza Altın haricindeki sahaları da bünyesine katmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Koza Altın’ın 2015, 2016 ve 2017 yıllarındaki üretimleri sırasıyla 266.000 ons, 270.000 ons ve 205.000 ons olarak gerçekleşmiştir. Dikkat edileceği gibi 2017 yılındaki üretimde izinlerin gecikmesi ve yatırımların tamamlanamaması rol oynamıştır. Bununla beraber yukarıda bahsedildiği gibi gerekli izinlerin alınması ve yatırımlarım yapılmış olmasıyla birlikte 2018 yılı için Koza Altın’ın üretiminin 280.000 ons ile 300.000 ons altın arasında gerçekleşmesi ve 2018 yılında üretim bazında Türkiye’nin en büyük altın üreticisi olması beklenmektedir. Ayrıca mevcut şartlarda 2018’i takip eden yıllarda da üretimde artış trendinin devam etmesi öngörülmektedir.

Bilindiği üzere Koza Altın’ın tüm işletmeleri Türkiye’de olması nedeniyle mevcut altın fiyatları ve kur rakamları satış geliri ve birim maliyetler açısından avantajlı bir ortam oluşturmaktadır.

Bu durum şirkete operasyonel maliyet avantajı sağlayarak finansal performansını olumlu yönde etkilemektedir.

Yatırımcılarımıza arz ederiz,

Saygılarımızla

BİR CEVAP BIRAK