Ana sayfa Hisse Aksa Enerji, Bilanço açıklaması yaptı

Aksa Enerji, Bilanço açıklaması yaptı

1277
0
PAYLAŞ

Şirketimize yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorular nedeniyle aşağıdaki bilgilerin tüm yatırımcılarımızla paylaşılması gerekmiştir. Aksa Enerji olarak 2010 yılından bu yana Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Karımız (FAVÖK) artarak devam etmiştir. 2017 yıl sonunda da FAVÖK tutarımızın geçtiğimiz yıla oranla %13 artışla 493 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (Bakınız dipnot 36 sayfa 80: http://img-aksayatirimci.mncdn.com/media/6966/aksa-energy-31122017-ifrs-financials.pdf). 2010-2017 YILLARINA İLİŞKİN FAVÖK RAKAMLARI: […]

Sonrası Aksa Enerji, Bilançoları Hakkında Bilgilendirme Yaptı Eborsahaber ilk ortaya çıktı.

Şirketimize yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorular nedeniyle aşağıdaki bilgilerin tüm yatırımcılarımızla paylaşılması gerekmiştir.
Aksa Enerji olarak 2010 yılından bu yana Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Karımız (FAVÖK) artarak devam etmiştir. 2017 yıl sonunda da FAVÖK tutarımızın geçtiğimiz yıla oranla %13 artışla 493 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (Bakınız dipnot 36 sayfa 80: http://img-aksayatirimci.mncdn.com/media/6966/aksa-energy-31122017-ifrs-financials.pdf).
2010-2017 YILLARINA İLİŞKİN FAVÖK RAKAMLARI:
 • 2010 – 188 milyon TL
 • 2011 – 301 milyon TL
 • 2012 – 323 milyon TL
 • 2013 – 312 milyon TL
 • 2014 – 344 milyon TL
 • 2015 – 443 milyon TL
 • 2016 – 435 milyon TL
 • 2017 – 493 milyon TL
Geçmiş yıllarda yapılmış olan yatırımlara istinaden alınmış uzun vadeli proje finansman kredilerinin Dolar bazlı olması nedeniyle, şirketimiz operasyonlarından kar elde ettiği halde, Türk Lirası’nda yaşanan değer kayıpları nedeniyle finansman maliyetlerimizdeki artış, FAVÖK’teki büyümeyi düzenli olarak Net Kar seviyesine taşımamızı 2017 yılına kadar engellemiştir. Finansman giderlerimizi azaltmak ve finansal borcumuzu düşürmek üzere rüzgar santrallerimizin ve iki adet hidroelektrik santralimizin satışı için teklifler değerlendirilmiş ve 2016 yılında 81 MW kurulu güce sahip bir adet hidroelektrik, 2017 yılı içerisinde ise 259 MW kurulu güce sahip 7 adet rüzgar santralimizin satışı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı Ocak ayında ise yenilenebilir santrallerimizin sonuncusu olan 15 MW kurulu güçteki hidroelektrik santralimizin satışı gerçekleşmiştir. Toplam 411,6 milyon dolara satışı tamamlanan santrallerimizin üzerlerindeki kredilerin kapatılmasından sonra kalan tutar şirketimizin kısa vadeli yükümlülüklerinin kapatılmasında kullanılmıştır. 2018 yılı Ocak ayında satışı gerçekleştirilen 15 MW kurulu güçteki hidroelektrik santralimizin satışı dışında, santrallerin satışından elde eldilen karın tamamı açıklanmış finansal tablolar içinde yer almıştır. 2018 yılında ise 15 MW kurulu güçteki hidroelektrik santralimizin satış karı finansal tablolarımıza yansıyacaktır. Kıyıköy Santralimizin satışından geri kalan 21.6 milyon Dolar tutar alacaklar kalemi altında bilançomuzda takiop edilmekte ve satışı gerçekleştirilen lisans çerçevesinde başvurusu yapılmış olan izinlerin alınmasından sonra 2018 yılı içinde tahsil edilmesi beklenmektedir. Bu santrale ilişkin satış karı 2017 finansal tabloları içinde yer almıştır.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra 2015 yılı itibarıyla döviz bazlı ve yüksek karlı satışlar yapabilmek amacıyla Afrika’da Gana, Madagaskar ve Mali’de döviz bazlı elektrik satış anlaşmaları imzalanmıştır. Bu santrallerimiz döviz borçluluğumuzu doğal bir mekanizma ile hedge etmemizi, karlılığımızı artırmamızı sağlamaktadır. 2017 yılı itibarıyla ticari faaliyetine başlayan santrallerimizin yaptığı döviz bazlı satışların olumlu etkisi 3.çeyrek sonuçlarımızdan itibaren net bir şekilde görülmeye başlamış olup, faaliyet kar marjımız ilk çeyreğe göre son çeyrekte 8 puan artış göstermiştir. Aynı şekilde vergi öncesi kar marjımız ise finansal giderlerimizin yüksekliği nedeniyle ilk çeyrekte negatif iken, son çeyrekte santral satışlarımızın da olumlu etkisiyle %25 seviyesine yükselmiştir. FAVÖK marjımız ise ilk çeyrekte %8.4 iken son çeyrekte %15.6 seviyesine yükselmiştir. 2017 yıl sonunda FAVÖK’ümüzün %74’ü Afrika santrallerimizden döviz bazlı olarak gerçekleşmiştir.  Yıl sonu itibarı ile borçlarımızın % 53’ü TL bazlı iken %47’si döviz bazlıdır. K.Kıbrıs ve Afrika santrallerimizin gelirleri al-veya-öde şeklinde garantili ve döviz bazlı olup, 2018 yılında Şirketimizin Türk Lirası’nın değer kaybından olumsuz etkilenmeyeceği ancak Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kazanmasından olumsuz etkileneceği öngörülmektedir.
Aşağıda 2017 yılında Afrika santrallerimizin yaratmış olduğu FAVÖK tutarları çeyreksel bazda yer almaktadır. Birinci çeyrekte finansal tablolarımızda Gana santralimiz 192.5MW ile sadece 1 haftalık bir katkı sağlamıştır. İnşaatı devam eden Gana, Madagaskar ve Mali santrallerimiz ilk çeyrekte sabit gider kaydetmişlerdir. Santrallerin sonraki çeyreklerde peyderpey devreye girmesi ile FAVÖK katkılarını artırmışlardır.
 • 1Ç2017 – -2,9 milyon TL
 • 2Ç2017 – 73 milyon TL
 • 3Ç2017 – 134 milyon TL
 • 4Ç2017 – 163 milyon TL
2016 yılını 365 milyon TL zarar ile kapatan şirketimiz 2017 yılında 357 milyon TL net kar elde etmiştir. FAVÖK oranımız ise santral satışları nedeniyle üretim kaybına rağmen 493 milyon TL ile bir önceki yıla göre %13 artış kaydederken, ciromuz ise yine aynı oranda artış göstererek 3,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca 2017 yılı sonunda bağımsız bir değerleme şirketi tarafından santral/bina/ekipman gibi varlıklarımızın yeniden değerlemesiyle özsermayemiz 888 milyon TL artmış, yıl sonu karımızın da olumlu etkisiyle özkaynak toplamımız 2016 yılındaki 387 milyon TL seviyesinden 2017 yılı sonunda 4.3 kat artarak 1.7 milyar TL’ye yükselmiştir.
14 Mart tarihli KAP duyurumuzda belirtildiği üzere 2018 yılında toplam 840 milyon TL FAVÖK yaratılacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla şirketimizin 2018 yılında 2017 yılına kıyasla FAVÖK tutarını Türk Lirası bazında %70 artıracağı öngörülmüştür. 2018 yılı FAVÖK beklentimizin kırılımı şöyledir:
 • Türkiye + Kuzey Kıbrıs – 198 milyon TL
 • Afrika – 642 milyon TL
 • Toplam – 840 milyon TL
Bu rakamlar belirlenirken aşağıdaki detaylar dikkate alınmıştır:
Bolu Göynük Linyit Santrali- TETAŞ enerji alımı: santralimizin ürettiği enerjinin yaklaşık yarısı 2018 birinci çeyreği için 201,35 TL/MWsa fiyatından TETAŞ’a satılmaktadır. Yayımlanan kararnameye göre enerji fiyatı 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren 2024 yılının sonuna kadar her çeyrek, kararnamede belirtilen formül kapsamında TEFE ve ÜFE fiyat endeksleri kullanılarak 7 sene boyunca revize edilecektir.
Kapasite ödemeleri: 1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren Kapasite Mekanizması, Bolu Göynük Linyit ve Ali Metin Kazancı Doğal Gaz santrallerimizi de kapsamaktadır. Kapasite ödemeleri, birim sabit ve değişken maliyet bileşenleri ile nihai piyasa takas fiyatı parametrelerinden hareketle belirlenmekte ve ilgili çeyreğin bitimini takip eden ayın 15’ine kadar sistem işletmecisi tarafından ödemeye hak kazanan santraller bazında şirketlere ödenmektedir.
Mekanizmaya göre ödeme dönemine ait nihai piyasa takas fiyatının belirlenen değişken maliyet bileşenine eşit veya bu bileşenin altında oluştuğu durumlarda sabit maliyet bileşeni üzerinden kapasite ödemesi yapılacaktır. Fakat nihai piyasa takas fiyatının belirlenen değişken maliyet bileşeninin üzerinde, ancak belirlenen toplam maliyet bileşeninin altında olması durumunda, ilgili dönem için nihai piyasa takas fiyatı ile toplam maliyet bileşeni arasındaki fark esas alınmaktadır. İlgili döneme ait nihai piyasa takas fiyatının belirlenen toplam maliyet bileşenine eşit veya bu bileşenin üzerinde olması durumunda herhangi bir kapasite ödemesi yapılmamaktadır. Her bir çeyreklik dönem için belirlenmiş bütçenin hesaplanan kapasite ödemeleri toplamından büyük olması halinde öncelikle yerli kömür kapasite ödemeleri yapılacaktır. 2018 yılına ilişkin öngörülen kapasite ödemeleri paylaşılan 840 milyon TL içinde yer almaktadır.
Doğal Gaz Santrallerinin gaz maliyeti: 2017 yılında doğal gaza yapılan zam 2018 bütçemizde dikkate alınmış olup bu santrallerin üretim miktarları piyasada oluşacak fiyatlar ve maliyetlerimiz çerçevesinde belirlenecektir. Gaz tedariğinde ihtiyacın yarısı tarifeli fiyattan alınırken, bu miktarın üzerinde tedarikler için daha yüksek fiyat baremleri bulunmaktadır. Bu nedenle doğal gaz kaynaklı üretimlerimiz özellikle yüksek fiyatların oluştuğu peak saatlerde artış gösterirken, fiyatların düşük seyrettiği saatlerde ise daha düşük seviyelerde gerçekleşecektir.
Gana anlaşmasının uzatılma potansiyeli: Şirketimiz 6.5 yıl süre ile yapılmış olan anlaşmayı 20 yıl olarak revize etme arzusundadır. Bir süredir devam eden görüşmelerin beklentiler doğrultusunda tamamlanabileceği öngörüldüğü için anlaşmadaki beklenen değişiklikler 2018 bütçesine yansıtılmıştır. Tarifenin yatırımın geri ödemesini oluşturan Al-yada-Öde kısmı 20 yıla yayılacağı için her yıl başına düşen yatırımın geri ödemesi yapılan ilk anlaşmaya göre daha düşük gerçekleşecektir. Fakat anlaşmanın revize edilmesiyle kontrat süresinin 6,5 yıldan 20 yıla çıkması ile kontratın Şirketimize olan toplam katkısı çok büyük ölçüde artacaktır.
Bakım-Onarım-Yatırım Tutarları: Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren tüm santrallerimizin bakım onarım maliyetleri ve Gana santralimizin 370 MW’a çıkarılması ile ilgili gereken yatırım tutarı 2018 bütçemize dahil edilmiştir. Santralimizin 2018 yılı 3. Çeyreğinde 370MW kurulu güce ulaşması planlanmaktadır.
2018 bütçesine dahil edilmeyen detaylar: Gana anlaşması haricinde henüz görüşmeleri devam eden fakat anlaşması yapılmamış potansiyel yatırımlar bütçeye dahil edilmemiştir. Afrika’da anlaşmaların nihai hale gelmesi çoğu zaman planlanandan farklı sürelerde gerçekleşebildiği veya süreçler tamamlanamadığı için anlaşmalar imzalanmadan beklentiler bütçelenmemektedir.
Genel Bilgilendirme:
Afrika ve KKTC kontratları: KKTC ve tüm Afrika santrallerimizin kontratları al-yada-öde şeklinde garantili ve döviz cinsindendir. Türkiye’de faaliyet gösteren santrallerimizin fiyatları içinde yakıt tedariğine bağlı maliyetler bulunurken, ilgili santrallerin satış fiyatları içinde yakıt maliyetleri bulunmamaktadır. Bu santrallerin yakıt maliyetleri Şirketimize ait olmadığı için yakıtta oluşabilecek fiyat değişiklikleri maliyetlerimizi etkilememektedir.
Borçluluk: Şirketimiz santral satışlarından elde edilen bakiyeleri öncelikle bu santrallerin üzerindeki borçları kapatmakta kullanmış, geri kalan bakiyeleri ise şirketin diğer kredilerinin azaltılması amacıyla kullanmıştır. Satışa konu santrallerin satış işlemlerinin gecikmesi ve başka bir alıcı ile ilerlenmesi söz konusu olduğu için, 2017 yılında inşaatı devam eden Afrika santrallerinin finansman ihtiyacı için kısa vadeli işletme kredileri kullanılmıştır. Şirketimizin gayesi yurt dışında yüksek marjlı potansiyel yatırımları takip ederek realize ederken, faaliyete alınmış santrallerimizin yaratacağı gelir ile borçluluğumuzu azaltmaya devam etmektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Aksa Enerji/KAP

BİR CEVAP BIRAK