Ana sayfa Güncel Ekonomi Borç Yapılandırmaları İçin Son Tarih 31 Temmuz

Borç Yapılandırmaları İçin Son Tarih 31 Temmuz

1010
0
PAYLAŞ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, vergi, SGK prim ve diğer bazı alacakların yeniden  yapılandırılmasından yararlanmak için başvuru yapılmasının bir  zorunluluk olduğunu bildirerek, “yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Temmuz” dedi.

Yapılandırmanın 31 Mart 2018 tarihine kadar olan borçları  içerdiğini hatırlatan Bayraktar, kanun kapsamındaki kamu alacaklarını  yapılandırabilmek için 31 Temmuz 2018’e kadar başvuruda bulunulması  gerektiğini vurguladı. Bayraktar, başvuruların, borçlu olunan kurumun  tahsil dairelerine yapılacağını bildirdi.


Ödeme Esasları

Kanunun çiftçileri de ilgilendiren hükümler içerdiğine dikkati  çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

  • “Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sosyal sigorta primi, emeklilik  keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,  isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, damga vergisi,  özel işlem vergisi, eğitime katkı payı belirtilen süre ve şekilde  ödenirse, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının  tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
  • Hesaplanan tutarlar peşin veya  taksitler halinde ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden (peşin, 2, 6, 9, 12 ve 18 taksit)  birini başvuru esnasında tercih edecek.
  • Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi halinde, söz  konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek.
  • Taksitler, eşit olacak ve ikişer aylık dönemler halinde  yatırılacak. Azami süreler aşılmamak kaydıyla yapılandırılan borçların 2, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte de ödenmesi mümkün olacak.
  • Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması  halinde bu süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda  bitecek.
  • Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin  olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak.
  • SGK’da ilk taksit Ağustos, diğer borçlarda Eylül aylarında  ödenecek.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar, SGK tahsil dairelerine  ödenecek. Ödemelerin ilk taksiti, Ağustos 2018’de yapılacak.
  • Vergi ve vergi cezaları, ecrimisil, idari para cezaları gibi bazı  kamu alacaklarına ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer’i  alacaklar da yeniden yapılandırılacak. Bu borçlarda ilk taksidin  ödemesi, Eylül 2018’de yapılacak.”

 

BİR CEVAP BIRAK