Ana sayfa Güncel Ekonomi Dikkat Çeken Şirket Haberleri ve Değerlendirmesi – 27.04.2018

Dikkat Çeken Şirket Haberleri ve Değerlendirmesi – 27.04.2018

1064
0
PAYLAŞ

27.04.2018 Cuma sabahı itibariyle açıklanmış mühim şirket haberlerinin Ziraat yatırım araştırma bölümü değerlendirmesi ile aşağıda bulabilirsiniz.

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2018’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %25, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %87 oranında artarak 51,3mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Şirket’in bu yılın ilk çeyreğinde 50mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018’de 82,1mn TL gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre %25, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %76 oranında artış göstermiştir.

Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %56 oranında artarak 63,6mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti 40mn TL yönündeydi. Brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle %19 oranında artarak 1Ç2018’de 165,7mn TL’ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %12 ve %30 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %26 idi. Operasyonel giderlerdeki düşük aartış ve diğer faaliyet gelirlerindeki artış karlılığı desteklemiştir.

Arçelik (ARCLK, Sınırlı Negatif): 2018’nin 1. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %26,4 azalışla 176,9mn TL olmuş ve 179mn TL’lik piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiştir. Kardaki azalmanın ana sebebi yüksek finansman giderleri olmuştur. Şirket’in 1Ç2018 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artışla 5.282mn TL olmuştur. Satışların %36’sını oluşturan yurtiçi satışlar %2,7 oranında düşüş kaydederken, yurtdışı satışlar kurlardaki artışa paralel %26,2 oranında yükselmiştir. %26,2’lik yurtdışı satışlardaki artışın 15,6 puanı kur etkisinden kaynaklanmıştır. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek %15,1 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %11,7 artışla 1.651mn TL olurken, brüt kar marjı 0,6 puan düşüşle %31,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %11,5 artışla 1.283mn TL olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri 11Ç2017’ye göre 40,6mn TL artmış ve 136,7mn TL’ye yükselmiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %19,1 artışla 504,4mn TL olurken, faaliyet kar marjı ise 0,4 puan artışla %9,5’e yükselmiştir. 1Ç2018 FAVÖK’ü %7,8 artışla 523mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,6 puan gerilemeyle %9,9 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket geçen sene 1. çeyrekte 201,1mn TL net finansman gideri kaydederken bu sene 1. çeyrekte net 357,3mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 1Ç2018 vergi geliri 19,8mn TL olmuştur. Ana ortaklık net dönem karı ise yüksek finansman gideri sebebiyle geçen sene ilk çeyreğe göre 63,4mn TL azalarak 176,9mn TL’ye gerilemiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 1,8 puan azalarak %3,3 olmuştur. Arçelik ilk çeyrek sonuçları ardından %20 olan ciro artışı beklentisi ve 10% olan FAVÖK marjı beklentisini korumuştur. 2017 yılı ciro artışı %29, FAVÖK marjı ise %9,4 seviyesindeydi.

Garanti Bankası (GARRAN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Garanti Bankası’nın 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %17,5 oranında artarak 1.996mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.585mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.650mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde ve karşılık iptalleriyle netleştirilmiş net karşılık giderlerinin ise beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Nötr): Şirketin 2018 yılı 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.063mn TL ile 1.146mn TL olan piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin ana ortaklık net dönem karı 902mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 1Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,6 oranında artarak 5.420mn TL olmuştur. Ayrıca, satışların maliyeti, ciro artışından görece daha düşük, %27,3 artmış ve buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31,6 artarak 1.688mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, brüt kar marjı 0,7 puan artışla %31,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler 2017’nin birinci çeyreğine göre %27 artarak 157mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 1Ç2017’deki 62,9mn TL’lik gelirden daha düşük 1Ç2018’de 6,7mn TL gelir yazılmıştır. Faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 1.222mn TL’den 2018 1. çeyrekte %25,8 artışla 1.537mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise düşük diğer faaliyet gelirleri sebebiyle 0,6 puan düşüşle %28,4’ü göstermiştir. Finansallarını USD cinsinden tutan Ereğli Demir Çelik 1. çeyrekte 55,7mn TL finansman geliri yazmıştır. Öte yandan, vergi giderlerindeki %64,8’lik artış net dönem karı oluşumunu olumsuz etkilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde şirketin 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen seneye göre %17,9 artışla 1.063mn TL’ye yükselmiştir. Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan kar marjı geçen seneye göre 1,8 puan azalmış ve %19,6 olmuştur.

Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan’ın 2018 yılı 1. çeyrek net dönem karı 432,3mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 357mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 371mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan’ın 1Ç2017’deki net dönem karı 272,3mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 1Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artmış ve 7.282mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki %34’lük yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2017’nin aynı çeyreğine göre adetsel bazda %5 artarak 19.162 adet, yurtdışı satışlar ise %10 artışla 83.068 adet olmuştur. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artışa paralel, %34,7 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 0,2 puan artışla %10,4 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %25,1 artmış ve 291,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 1Ç2018’de 47,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler netiicesinde, faaliyet karı %55,5 artışla 513,4mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 0,9 puan artışla %7 olmuştur. FAVÖK de %43 artışla 642mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 0,5 puan iyileşmeyle %8,8’e yükselmiştir. Net finansman giderleri geçen seneye göre 20,4mn TL artarak 70,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 1. çeyrekte 9,1mn TL’lik vergi gideri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 1. çeyrek net dönem karı 2017 1. çeyreğe göre %58,8 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,9 puanlık artışla %5,9 olarak hesaplanmaktadır.

Şirket ayrıca 2018 yılı beklentilerinin bir kısmını güncellemiştir. Buna göre şirketin yurtiçi perakende satış hacmi beklentisi 110-120 bin adetle sabit kalırken, ihracat beklentisi ise 295-305 bin adet aralığından 305-315 bin adet aralığına revize edilmiştir.

TOFAŞ (TOASO, Pozitif): Şirket’in 1. çeyrek net dönem karı 325mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 284mn TL’nin hem de 278mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. 1Ç2017’deki net dönem karı 262,4mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 1Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 oranında artmış ve 4.441mn TL olmuştur. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artışın altında, %7,4 oranında yükselmiş ve 3.978mn TL’yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki kar 28,2mn TL ile brüt karı desteklemiştir. Şirketin brüt karı %17 oranında artarak 491,7mn TL’ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı ise 0,8 puan iyileşme ile %10,8 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %12,3 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 59,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, 1. çeyrek faaliyet karı %22,6 artışla 266,8mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise 1Ç2017’ya göre 0,7 puan artarak %5,9 olmuştur. 1Ç2018 FAVÖK’ü %19,7 artışla 520mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 1,1 puan artışla %11,7 olmuştur. Finansman tarafında ise 54,2mn TL gelir yazılmıştır. Diğer taraftan, 1Ç2018 vergi geliri 4mn TL ile geçen seneki aynı dönemdeki 31,8mn TL’lik vergi gelirinin altında gerçeekleşmiştir. Net kar marjı da 0,9 puan artışla %7,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Çeyrek sonuçlarının ardından şirket 2018 yılı beklentilerinde değişikliğe gitmemiştir. Şirketin yurtiçi hafif araç pazarı öngörüsü 930-950bin adet, Tofaş yurtiçi pazar beklentisi 110-120bin adettir. İhracat beklentisi 270-290bin adet, 2018 yılı üretim öngörüsü 370-390bin adettir.

Soda Sanayii (SODA, Pozitif): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42 oranında artarak 238,5mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti 206mn TL yönündeydi. Satış gelirleri %18 oranında artan şirketin brüt karı ise yine aynı dönemler itibariyle %18 oranında artarak 1Ç2018’de 259,7mn TL’ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %34 ve %37 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %28 ve %37 idi.

Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyyreğine göre %80 oranında artarak 206,8mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti 164mn TL yönündeydi. Satış gelirleri aynı dönemler itibariyle %27,9 oranında artan şirketin brüt karı da %27 oranında artarak 1Ç2018’de 395,7mn TL’ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %17 ve %32 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %12 ve %33 idi.

Tekfen Holding (TKFEN, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Tekfen’in 2018 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49 oranında artarak 240,9mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 205mn TL’nin, hem piyasa beklentisi olan 225mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada taahhüt grubunun beklentimizden daha iyi performans kaydetmesi etkili olmuştur. Tekfen’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,4 oranında artarak 2,27 milyar TL’ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise %40,4 oolarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %28’lik artışla 340,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %14,8 oranında görece düşük artış kaydederken, diğer faaliyetlerden giderleri 24,2mn TL’den 41mn TL’ye yükselmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %29,1’lik artışla 211,4mn TL olmuştur. Buna ilaveten net finansman gelirleri 35,2mn TL’den 69,6mn TL’ye yükselerek karlılığa olumlu katkı sağlamıştır.

Bosch Fren (BFREN, Pozitif): Şirket’in 1Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %114,8 oranında artarak 9,3mn TL’ye yükselmiştir. Bosch Fren’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artarak 47,7mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %26,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %90,8 oranında artarak 9,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 5,6 puan artışla %19,3’e yükselmiştir. Şirket’in faaliyet karı %76,8 artışla 7,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 2mnn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 9,3mn TL olmuştur.

Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): Good year’ın 1Ç2018 net dönem karı 42mn TL olmuş ve 2017 ilk çeyrekteki 34mn TL’lik net kara göre %23,5 oranında artış kaydetmiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 1. Çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,7 oranında artarak 557,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %34,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %24,5 oranında artarak 99,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %19’dan %17,8’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %8,7 oranında görece düşük artış kaydetmiş ve karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 13,7mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 74,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 16mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 58,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı dda 42mn TL olmuştur. Net kat marjı %7,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Dün gerçekleştirilen gayrimenkul satış ihalesinde, muhammen satış bedelleri toplamı KDV Dahil 147,8mn TL olan 17 adet gayrimenkule, KDV Dahil 169,6mn TL teklif gelmiştir.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Negatif): Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu toplantısında sermaye artırım kararı alındı. Banka, ödenmiş sermayesini bedelli olarak 4,1 milyar lira artırarak (%94,32) 8,45 milyar liraya çıkarma kararı aldı.

Diğer yandan, hali hazırda sürdürülmekte olan MTN Programı altında toplamda azami 1 milyar USD veya muadili yabancı para veya Türk lirası tutarına kadar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı veya ihraçları yapılmasına ve bu kapsamda yürütülecek tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Banka ayrıca, tasfiye hesaplarında izlenen; 28.02.2018 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 500,8mn TL tahsili gecikmişş alacağın, toplam 28,2mn TL bedelle satılmasına karar verildiğini duyurmuştur.

Bossa (BOSSA, Pozitif): Şirketin 2018 ilk çeyrek karı 2,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 11mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri ise ilk çeyrekte %34,9 artmış, şirketin brüt karı ise %103,3 oranında artarak 39,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %21,2 oranında daralırken, diğer faaliyet gelirleri de 644 bin TL den 4,3mn TL ye yükselmiştir ve faaliyet karı 1Ç2017 deki 5,6mn TL den 32,2mn TL ye yükselmiştir. Diğer taraftan net finansman giderleri ise 16,1mn TL’den 29,1mn TL’ye yükselmiş ve karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir.

Çelik Halat (CELHA, Pozitif): Şirketin 2018 ilk çeyrek karı 6,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3,1mn TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,2 oranında artan şirketin brüt karı ise %74,5 oranında artarak 15,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %68,3 oranında artarken, faaliyet karı 10,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 8,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 6,6mn TL olmuştur.

BİR CEVAP BIRAK